Ceník prací

CENÍK TESAŘSKÝCH PRACÍ Cena od
      CZK/jednotka
Montáž konstrukce dřevostavby 4.500,- CZK/m3
Montáž krovu 4.000,- CZK/m3
Montáž kleštin 150,- CZK/bm
Montáž hoblovaných částí krovu 260,- CZK/bm
Montáž prkenného záklopu 130,- CZK/m2
Latování střech do 160mm 60,- CZK/m2
Latování střech do 400mm 40,- CZK/m2
Montáž OSB desek 90,- CZK/m2
Montáž Cetris desek 120,- CZK/m2
Montáž palubek vodorovně - záklop 200,- CZK/m2
Montáž palubek vodorovně - podhled     230,- CZK/m2
Montáž palubek svisle 230,- CZK/m2
Montáž palubek podlahových 250,- CZK/m2
Montáž jednoduchého roštu 60,- CZK/m2
Montáž střešního okna 1.300,- CZK/ks
Broušení palubkové podlahy 125,- CZK/m2
Frézování, hoblování 30,- CZK/m2
Aplikace impregnace 30,- CZK/m2
Natírání 30,- CZK/m2
Demontáž krovu 3.500,- CZK/m3
Demontáž prkenného záklopu       100,- CZK/m2

 

CENÍK POKRYVAČSKÝCH PRACÍ Cena od
      CZK/jednotka
Montáž střešní folie 30,- CZK/m2
Pokládka krytiny velkoformátové 130,- CZK/m2
Pokládka bobrovek 350,- CZK/m2
Pokládka vlnité krytiny a asf. šindele 150,- CZK/m2
Položení hřebene 220,- CZK/bm
Položení nároží 310,- CZK/bm
Položení úžlabí 310,- CZK/bm
Položení krajovek 130,- CZK/bm
Řezání krytiny 85,- CZK/bm
Montáž tep. izolace 50,- CZK/m2
Demontáž krytiny - likvidace 55,- CZK/m2
Demontáž krytiny - opětov. použití         110,- CZK/m2

 

CENÍK KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ Cena od
      CZK/jednotka
Montáž žlabů a svodů                           170,- CZK/bm
Montáž plechové krytiny 140,- CZK/m2
Montáž falcované krytiny 250,- CZK/m2
Oplechování komína 3.000,- CZK/ks
Výškové práce na laně 600,- CZK/bm

 

CENÍK SDK PRACÍ Cena od
      CZK/jednotka
SDK předstěna GKB 490,- CZK/m2
SDK předstěna GKBi 520,- CZK/m2
SDK příčka W111 CW 50 GKB                 600,- CZK/m2
SDK příčka W111 CW 50 GKBi 660,- CZK/m2
SDK příčka W112 CW 50 GKB 800,- CZK/m2
SDK příčka W112 CW 50 GKBi 920,- CZK/m2
SDK strop GKB 540,- CZK/m2
SDK strop GKBi 570,- CZK/m2
SDK šikmé stěny (podkrovní) GKB 650,- CZK/m2
SDK šikmé stěny (podkrovní) GKBi 680,- CZK/m2
Montáž kazetových stropů 500,- CZK/m2
Montáž pouzdra pro posuvky 2.000,- CZK/ks
Obložení střešních oken 800,- CZK/ks
Montáž Al rohů 150,- CZK/m2
Montáž parozábrany 30,- CZK/m2
Montáž tep. izolace 30,- CZK/m2
Malířské práce 30,- CZK/m2
Tapetování 150,- CZK/m2

SDK práce jsou vč. materiálu