Ceník sluzeb

 

 
 Projekt idividuálního rodinného domu..............................

 2,0 - 4% z předpo.  
ceny domu

 
 Projekt osazení RD na pozemek ......................................
 
9.990,- CZK
 
 Projekt garáže...................................................................

4.780,- CZK
 
 Projekt žumpy....................................................................

3.200,- CZK

 Statický výpočet..................................................................

5.500,- 
CZK

 Projekt vytápění..................................................................

5.000,- CZK

 
 Průkaz energetické náročnosti budovy..............................

5.000,- CZK
 
 Požární zpráva...................................................................
 
2.490,- CZK
 
 Vizualizace interiéru a exteriéru "Basic"............................
 
3.330,- CZK
 
 Vizualizace interiéru a exteriéru "Top"...............................
 
9.990,- CZK
 
 Vyřízení stavebního povolení.............................................
 
19.970,- CZK
 
 Měření radonu...................................................................
 
5.490,- CZK
 
 Zaměření pozemku............................................................

4.980,- CZK
 
 Geometrický plán...............................................................

6.490,- CZK

 Položkový rozpočet.............................................................

5.000,- CZK

 Konzulatce, poradenství (v rámci projektu zdarma)...........

500,- CZK/hod

 Technický dozor investora..................................................

600,- CZK/hod

 

PODKLADY PRO ZAHÁJENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ (U NOVOSTAVBY) :

· výškopisné a polohopisné zaměření pozemku,
· radonový průzkum,
· hydrogeologický průzkum.

PODKLADY PRO ZAHÁJENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ (U REKONSTRUKCE) :

· zaměření stávajícího stavu objektu – pasport budov (cena od 4 000 – dle rozsahu
stavby)