Projekční kancelář

Projekční oddělení se zabývá především sendvičovým systémem dřevostaveb, ale i ostatní typy konstrukcí a materiálů mají u nás své místo. Tým zkušených projektantů s vysokým potenciálem nejdříve vytvoří 3D model pro lepší představu zákazníka. Dále následuje vytvoření samotné dokumentace a to buď pro stavební nebo územní řízení. Díky zkušenostem a profesionálnímu CAD softwaru zvládneme i kvalitní prováděcí dokumentaci k jakékoliv stavbě.

projekce

 

Nejdůležitější body při projekci vašeho RD:

- individuální přístup u každého klienta

- nízká energetická náročnost stavby

- volba ekonomicky přijatelného řešení

- spokojenost klienta

 

 

Nabízené služby:

—  projekt rodinného domu s prováděcí dokumentací podle Vašeho vlastního návrhu

—  konzultace, poradenství

—  projekt rodinného domu s prováděcí dokumentací z našich zrealizovaných projektů

—  usazovací projekt domu včetně napojení na inženýrské sítě

—  radonový průzkum, jako podklad pro vydání stavebního povolení

—  vydání souhlasu pro trvalé odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu RD

—  vyřízení pravomocného stavebního povolení

—  3D vizualizace

PODKLADY PRO ZAHÁJENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ (U NOVOSTAVBY) :

· výškopisné a polohopisné zaměření pozemku,
· radonový průzkum,
· hydrogeologický průzkum.

PODKLADY PRO ZAHÁJENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ (U REKONSTRUKCE) :

· zaměření stávajícího stavu objektu – pasport budov (cena od 4 000 – dle rozsahu
stavby)